fbpx

Prabhupada

Jo Dieviškoji Kilnybė A.Č. Bhaktivedanta Svamis, plačiau žinomas Šrilos Prabhupados vardu, pelnė pasauline šlovę po to, kai 1965 metais atvyko j Ameriką. Prieš išvykdamas iš Indijos jis buvo parašęs tris knygas ir įšventi­nęs tik vieną mokinį. Per kitus dvylika metų jis parašys daugiau nei šešias­dešimt knygų ir duos įšventinimą daugiau nei keturiems tūkstančiams mokinių. Prieš Prabhupadai paliekant Indiją, vargu ar kas tikėjo, kad jam pavyks įgyvendinti savo viziją ir įkurti pasaulinę Krišnos bhaktų organizaci­ją. Bet štai vos per dešimtį metų jis įkuria Tarptautinę Krišnos sąmonės bendriją, kurios veiklai pats vadovauja, ir pastato daugiau nei šimtą šven­tyklų įvairiose pasaulio šalyse.

Prieš išplaukdamas į Ameriką, Prabhupada niekada nebuvo užsienyje, tačiau per paskutiniuosius dvylika gyvenimo metų jis ne sykį apkeliauja pasaulį, propaguodamas Krišnos sąmonės filosofiją.
Nors gali atrodyti, kad didžiausias Šrilos Prabhupados nuopelnas pa­sauliui – dvasinio sąmonės perversmo sukėlimas – sietinas su paskuti­niaisiais jo gyvenimo metais, šiam žygdarbiui jis ruošėsi visus šešiasde­šimt devynerius metus. Ir nors amerikiečiams Prabhupados pasirodymas ir jo mokymas buvo naujas ir nepažįstamas reiškinys – „Jis atsirado kaip džinas iš Aladino lempos“, – iš tikrųjų Prabhupada buvo ištikimas ilga­amžės kultūros tradicijų atstovas.

Šrila Prabhupada gimė 1896 metų rugsėjo pirmą dieną Indijoje, Kal­kutos mieste. Tikrasis jo vardas – Abhajus Caranas De. Jo tėvas Gouras Mohanas De vertėsi audinių prekyba, motina buvo vardu Radžani. Laiky­damiesi bengalų tradicijų, tėvai paprašė astrologo sudaryti vaiko horosko­pą ir labai nudžiugo išgirdę, kad jų sūnaus laukia šviesi ateitis. Maža to, astrologas išpranašavo, kad, sulaukęs septyniasdešimties, Abhajus nuke­liaus anapus vandenyno, taps žymiu religijos skelbėju ir pastatys šimtą aštuonias šventyklas.